Contactformulier

U kunt het formulier hieronder invullen, of als pdf downloaden en eventueel printen en inleveren.






  Lid worden van MGS

  Contributie

  • De contributie voor leden, die zwemmen bedraagt € 14,– per maand per persoon.
  • De contributie voor recreatie-leden bedraagt € 6,– per maand per persoon.
  • Leden die zwemmen, mogen gratis aan de recreatie-avonden en evenementen van MGS deelnemen.

  De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Wij verzoeken u om uw contributie bij voorkeur door middel van een maandelijkse, automatische overschrijving te regelen.

  Rekeningnummer: NL 95 RABO 0131347500 ten name van Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging.
  Het BIC nummer van de bank (- voor onze leden die in het buitenland wonen -) is RABONL2U.

  De (wijze van) betaling is uw eigen verantwoordelijkheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor – in welke vorm dan ook – ontstaat.

  Lidmaatschapskaartje

  Na inschrijving en ontvangst van uw eerste betaling ontvangt u een lidmaatschapskaartje.
  U dient dit bij alle activiteiten van MGS bij u te hebben en op verzoek te kunnen tonen.
  Als u uw lidmaatschap beëindigt, levert u het kaartje in bij een van de bestuursleden van MGS.