Contactformulier

Contactformulier

U kunt het formulier hieronder invullen, of als pdf downloaden en eventueel printen en inleveren.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Lid worden van MGS

Contributie

  • De contributie voor leden, die zwemmen bedraagt € 15,– per maand per persoon.
  • De contributie voor recreatie-leden bedraagt € 7,– per maand per persoon.
  • Leden die zwemmen, mogen gratis aan de recreatie-avonden en evenementen van MGS deelnemen.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Wij verzoeken u om uw contributie bij voorkeur door middel van een maandelijkse, automatische overschrijving te regelen.

Rekeningnummer: NL 95 RABO 0131347500 ten name van Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging.
Het BIC nummer van de bank (- voor onze leden die in het buitenland wonen -) is RABONL2U.

De (wijze van) betaling is uw eigen verantwoordelijkheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor – in welke vorm dan ook – ontstaat.

Lidmaatschapskaartje

Na inschrijving en ontvangst van uw eerste betaling ontvangt u een lidmaatschapskaartje.
U dient dit bij alle activiteiten van MGS bij u te hebben en op verzoek te kunnen tonen.
Als u uw lidmaatschap beëindigt, levert u het kaartje in bij een van de bestuursleden van MGS.