Volwassenfonds Sport & Cultuur

Met ingang van 1-1-2024 zijn wij MGS aangesloten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur.
Dit fonds kan vergoedingen verstrekken aan volwassenen voor sport en cultuurcontributie die zelf niet voldoende financiële middelen hebben voor een sport of cultuuractiviteit.
Mensen die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm kunnen hier een beroep op doen.
Daarnaast kunnen ook mensen met een hoger inkomen een beroep op het fonds doen als zij
bijvoorbeeld (hoge) schulden hebben waardoor het niet mogelijk is om een sport of cultuur-
activiteit te betalen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van MGS secretariaat@mgs-maastricht.nl