Steun MGS

Steun MGS

MGS houdt sporten voor mensen met een handicap betaalbaar. Dat kan alleen maar met behulp van subsidies, giften, donaties, collectes of sponsorbijdragen. Help ons door het sporten voor mensen met een smalle beurs te steunen.

Bent u op zoek naar een goed doel voor een sponsor-activiteit. Denk dan aan MGS ! Ruim 120 sporters met een beperking zijn u dankbaar!

Voor de Belastingdienst heeft MGS de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Meer informatie via secretariaat@mgs-maastricht.nl