Contributie

MGS houdt sporten betaalbaar. Veel leden moeten rondkomen van een uitkering of krijgen zakgeld. Door middel van collectes en sponsoracties proberen we financiële middelen te verwerven, waardoor het mogelijk is om ook met een smalle beurs aan onze activiteiten deel te nemen.

De contributie voor leden die niet (kunnen of willen) sporten, maar wel willen deelnemen aan de recreatie op de woensdagavond, bedraagt met ingang van 1 januari 2024 € 7,- per maand.
(was  € 6,- per maand)  Deze leden mogen ook deelnemen aan alle andere activiteiten die MGS organiseert: zie het overzicht in de linker kolom.

Momenteel is de enige sport die MGS nog wekelijks kan aanbieden het zwemmen op de dinsdagavond in het Geusseltbad. Voor de zwemmers bedraagt de contributie met ingang van  1 januari 2024 € 15,- per maand.  (was € 14,- euro)

Deelnemen aan zit-tafelvoetbal en aan het jeu de boules toernooi vindt plaats tijdens de recreatieavonden en hoeft niet apart te worden betaald.  Leden die sporten, mogen ook deelnemen aan de recreatie-avonden en aan alle overige activiteiten, die MGS organiseert.

De contributie dient stipt vóór de eerste van iedere maand voldaan te worden op bankrekening IBAN NL95RABO013.13.47.500 ten name van MGS. Betalen per kwartaal, per half jaar of per jaar vooruit kan natuurlijk ook.

Meer inlichtingen: via het secretariaat van MGS,
secretariaat@mgs-maastricht.nl
tel. 06 46 54 14 73      of
penningmeester@mgs-maastricht.nl