Formele gegevens over de vereniging

De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS) werd opgericht in 1956.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40203550.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8055 37 454

IBAN: NL95RABO 013.13.47.500

MGS heeft voor de Belastingdienst de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2006 is MGS onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Jaarverslag 2020
Realisatie 2020 en begroting 2021
Huishoudelijk Reglement 2018

Vanwege de corona-beperkingen is de Algemene Ledenvergadering in april 2021 opnieuw niet doorgegaan. Daarom hebben we de concept jaarstukken 2020 aan alle leden toegestuurd. Een aantal heeft per e-mail, per post of per telefoon daarop gereageerd binnen de vastgestelde termijn. Op deze wijze konden het Jaarverslag 2020, de Realisatie 2020 en de Begroting 2021 in mei 2021 worden vastgesteld.