Formele gegevens over de vereniging

De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS) werd opgericht in 1956.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40203550.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8055 37 454

IBAN: NL95RABO 013.13.47.500

MGS heeft voor de Belastingdienst de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2006 is MGS onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Jaarverslag 2018
Realisatie 2018 en begroting 2019
Huishoudelijk Reglement 2018

Vanwege de corona-beperkingen is de Algemene Ledenvergadering in april 2020 niet doorgegaan. We verwachten nu (onder voorbehoud) de ALV op 4 november 2020 te kunnen houden. Daarna zullen de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 hier kunnen worden gepubliceerd.