Formele gegevens over de vereniging

De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS) werd opgericht in 1956.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40203550.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8055 37 454

IBAN: NL95RABO 013.13.47.500

MGS heeft voor de Belastingdienst de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2006 is MGS onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Jaarverslag 2019
Realisatie 2019 en begroting 2020
Huishoudelijk Reglement 2018

Vanwege de corona-beperkingen is de Algemene Ledenvergadering in april 2020 niet doorgegaan. Aanvankelijk zou deze in november 2020 doorgaan, maar ook dat was niet mogelijk. Daarom hebben we in oktober alle vergaderstukken aan alle leden toegestuurd. Een aantal heeft per e-mail, per post of per telefoon daarop gereageerd binnen de vastgestelde termijn. Op deze wijze konden het Jaarverslag 2019, de Realisatie 2019 en de Begroting 2020 in december 2020 worden vastgesteld.