Formele gegevens over de vereniging

De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS) werd opgericht in 1956.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40203550.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8055 37 454

IBAN: NL95RABO 013.13.47.500

MGS heeft voor de Belastingdienst de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2006 is MGS onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Jaarverslag 2021
Realisatie 2021 en begroting 2022
Huishoudelijk Reglement 2018

In 2022 kon de Algemene Ledenvergadering weer “normaal” doorgaan. Op 20 april hebben de leden ingestemd met het jaarverslag 2021, de realisatie 2021 en de begroting 2022.